Правителството прие „Цели за здраве 2020”


Правителството прие  „Цели за здраве 2020”
Правителството прие внесените от здравния министър Петър Москов „Цели за здраве 2020“
20 Февруари 2015, Петък


На редовното си заседание в сряда правителството прие внесените от здравния министър Петър Москов „Цели за здраве 2020“.

Автор: Ани Петрова

 Поредна концепцията съдържа дежурните оценки, мерки и задачи, които се предъвкват от години – от министър на министър и от национална стратегия в национална програма, поради което с основание може да се каже, че концепцията не е санирана в нужния обем.

Всъщност това сравнение е удачно и поради факта, че на същото заседание министрите гласуваха одобриха и механизма за безплатно саниране, т.е. споразумение с Българската банка за развитие по въпросите, свързани с финансирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и изплащането на безвъзмездната финансова помощ.

На министрите на финансите и на регионалното развитие и благоустройството е даден мандат да подпишат споразумението от името на правителството. Предвижда се също така Министерство на регионалното развитие и благоустройството да погасява формираните по предоставеното целево финансиране на отделни обекти експозиции, за които е възникнало правото на безвъзмездна финансова помощ до размера на планираните по бюджета на МРРБ средства за тази цел.

Този съвършен в бюрократичната си засуканост израз идва да каже, че регионалното министерство ще погасява отпуснатите от банката суми в съответствие с бюджета си, както и че се очертава една пределно сложна, бюрократизирана и поради това тромава процедура. Което не е изненада; изненада ще е, ако програмата за саниране постигне, освен своята предизборна мисия, и задачата да облекчи живота на хората в панелките.

Това вече би могло да подпомогне и една от целите, заложени в новата здравна концепция -   увеличаване на средната продължителност на предстоящия живот на хората след навършване на 65 годишна възраст до 16,4 години. По-топла панелка, по-малки сметки за парно и ток, по-дълги и щастливи старини… И така току-виж достигнем и средната продължителност за ЕС, която е 19,5 години за хората, навършили 65…

Извинете, ако ви звучи иронично. Истината е, че сега всеки четвърти българин умира преди да е достигнал 65-годишна възраст. Което е закономерно, тъй като сме европейски първенци по сърдечно-съдови заболявания, а огромната част от пенсионерите живеят под линията на бедността, поради което надали могат да си позволят качествено здравеопазване и съвременни медикаменти вън от тези, които покрива Здравната каса.

Здравната каса пак е болна

НЗОК също е спомената в концепцията на министъра. Ето как: „Основополагащо при изпълнение на Концепция „Цели за здраве 2020“ е ефективното разходване на средствата за здраве.
Това налага прегрупиране на финансовите ресурси чрез въвеждане на основен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, насочен към профилактика, диагностика и лечение на основните заболявания и състояния, причиняващи смърт и загуба на работоспособността, детско и майчино здраве.

Концепцията предвижда и допълнителен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, които да позволят планиране чрез листа на чакащите; спешен пакет здравни дейности, заплащан от МЗ, който гарантира на всеки своевременен и равнопоставен достъп до медицинска помощ при спешни състояния”.

Редно е да кажем „Амин, дай Боже!”, колкото и да сме в плен на традиционния си скептицизъм, намиращ израз във формулировката „А дано, ама надали”. И понеже е спомената и будещата насмешка здравна услуга „Спешна помощ”, редно е да се спомене последното изследване на Центъра за защита на правата на пациентите, където именно „Спешна помощ” е упрекната в дискриминация на хората по възрастов принцип (отказ да се посещават много възрастни и тежко болни пациенти), отзоваване на адрес след повече от час, грубо отношение към болните и т.н.

Между другото, новата здравна концепция бе приета в деня, когато от НЗОК съобщиха, че към 17 февруари няма оторизиран представител на институцията, който да разписва необходимите документи, поради което съществува реална опасност сроковете на предстоящите плащания да не бъдат спазени.

За сведение на несведущите – мандатът на досегашния управител на Здравната каса изтече буквално в деня, когато парламентът прие регламент за избора на нов управител. Това пък означава, че докато се извървят всички предвидени процедури за избора на нов управител на Здравната каса, ще бъдат забавени редица плащания.

На 19 февруари изтича срокът за заплащане от НЗОК за отчетената от аптеките дейност за първите 15 дни на януари. Седмица по-късно е срокът за заплащане за дейността през януари 2015 г. на всички договорни партньори на НЗОК: извънболнична медицинска помощ, лаборатории, дентална помощ, болнична медицинска помощ..

Нека го обясним и така: заради това забавяне лечебните заведения няма да успеят в срок да се разплатят с различни доставчици, респективно - няма да могат да изплатят възнагражденията на персонала. Има и реална опасност от предявяване на съдебни искове към НЗОК за лихви към забавените плащания.

Целите в новия хоризонт

Новата концепция формулира националните цели на България в областта на опазване на здравето на гражданите като фактор за устойчив растеж и определя дългосрочните приоритети на страната в областта на здравеопазването, съобщиха от правителствената информационна служба.
На базата на анализа на здравното състояние на населението в България в Концепцията се определят следните национални здравни цели до 2020 г.:
- Снижаване на смъртността при децата от 0-1 годишна възраст до 6,8 на 1000 живородени деца.

Важно е да се отбележи, че това е една твърде минималистична цел. През 2012 г. коефициентът на детската смъртност в ЕС е 3,8 на хиляда живородени. За България този коефициент е 7,8, но в Словения е 1,6, във Финландия е 2,4, в Люксембург е 2,5.
- Снижаване на смъртността при децата от 1-9 годишна възраст до 0,24 на 1000;
- Снижаване на смъртността до 0,28 на 1000 при подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст;
- Повишаване на работоспособността и снижаване на смъртността при лицата в икономически активните групи от 20-65 години до 4,19 на 1000.

За постигането на тези цели са определени редица приоритети, сред които: осигуряване на финансова устойчивост на системата за здравеопазване; промяна на  функционирането на здравната система чрез ориентиране към осигуряване на качество и резултати и постигане на националните здравни цели; активен подход за грижи и създаване на подкрепящи среди за специфични и уязвими групи от българското население; укрепване на капацитета на общественото здравеопазване.

Ключова мярка за постигане на здравните цели, заложени в Концепцията, е интеграцията и свързаността чрез изграждане на национална здравно-информационна система и осигуряване на достъп на гражданите до системата чрез електронен идентификатор.
Единната информационна система на здравеопазване е базата, на която ще стъпи развитието на електронното здравеопазване с неговите основни съставни части – електронно здравно досие, електронна рецепта, електронно направление, електронен портал и т.н.

Голям смях, извинете! А може и без извинение – смехът лекува, при това безплатно. Защото дори и да се преодолее чрез компютризация и съответната база данни безумната бумащина, с която са наказани всички медицински лица, то електронното здравеопазване няма и не може да лекува – ще лекуват докторите и сестрите (ако ги има) с помощта на съвременна медицинска база и техника (ако ги има и НЗОК плаща) при използването на съвременни и ефективни медикаменти (ако са договорени навреме и не се налага да ги плащаме на 100% от джобовете си), а също така и при наличието на добра профилактика, както и на модерна рехабилитация.

Без всичко това почти всички ще останат на изреченото в рекламната скоропоговорка за съвременния пенкилер: „Лекарствено средство, отпускано без рецепта. Съдържа парацетамол. Лекува симптомите на настинка, грип, главоболие и всички други болки, с изключение на предизвиканите от допотопно, хронично недофинансирано  и нереформирано здравеопазване, способно да поглъща пари, колкото за целия китайски народ”…


В категории: Политика , Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки