Над 1,4 милиарда лева директни плащания тръгват към фермерите


Над 1,4 милиарда лева директни плащания тръгват към фермерите
03 Февруари 2015, Вторник


Държавен фонд „Земеделие” започна изплащането на средствата по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) от 26 януари.


Общият бюджет на директните плащания е 1,4 млрд. лв. Финансирането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с количество произведена продукция. Допустими за подпомагане са обработваемата земя, постоянно затревените площи - пасища и ливади, трайните насаждения и семейни градини. Право на средства по тази схема имат земеделски стопани, които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол.

При застъпвания на площите, заявени за подпомагане, производителите ще получат парите си само за тези терени, които са отбелязани в регистрите коректно, посочи зам.-министърът на земеделието Васил Грудев. Остатъкът от субсидията за тях ще бъде изплатен след установяване кой има право да ползва съответната застъпена площ. Преразпределителните плащания за фермерите с под 300 дка стопанства ще трябва да изчакат до април.

Преди дни земеделският министър Десислава Танева оповести, че според предложения Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, минималният размер на стопанството, за което може да се получи подпомагане по схемите,  е 0,5 ха (5 дка). В по-старите разпоредби най-ниската допустима площ бе 1 ха (10 декара).
В новия закон се въвежда за пръв път и друг ключов елемент - намаление на плащанията: 5% за суми над 150 000 евро и 100% за суми над 300 000 евро. За суми над 300 000 евро могат да бъдат приспаднати разходите за заплати, данъци и осигуровки на заетите в земеделската дейност на бенефициента. 

Схемата за единно плащане на площ ще продължи да се прилага в България до 2020 г. За да не бъде тази година нулева при усвояването на европейски средства по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), мярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства ще бъде отворена в края на март - началото на април.
Прозорецът за приема по нея ще бъде достатъчно голям, за да могат повече бенефициенти да участват в него. Втората мярка, по която МЗХ ще настоява да започне прием на документи, е за младите фермери. По нея заявления ще започнат да се приемат от края на май т.г.

„И по двете мерки всички коментари и забележки от страна на Европейската комисия са изчистени, така че рискът за държавата при отварянето им ще бъде минимален. Очакваме в средата на годината Програмата да бъде официално одобрена от ЕК”, посочи Васил Грудев. „Едно от най-важните условия, което се въвежда в тазгодишната кампания, е доказването на правото на ползване на земеделските земи от страна на земеделските стопани. По този начин искаме да въведем ред в поземлените отношения и земеползването в страната”, каза зам.-министър Грудев. Той представи и новите схеми за директни плащания, които са насочени към секторите животновъдство, плодове и зеленчуци и оранжерии.


Говедовъдите искат промени за пасищата и мерите

Националният съюз на говедовъдите в България (НСГБ) поиска незабавни изменения в предложените поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Той бе внесен от група депутати и публикуван на 14 януари т. г., вече започнаха и обсъжданията в Комисията по земеделие и храни.
Управителният съвет на НСГБ направи предложения за допълване и промени, който вече са внесени в комисията. Председателят на съюза Димитър Зоров ще участва при обсъждането и ще защитава интересите на фермерите, съобщиха от браншовата организация.

"Нашите искания се свеждат най-вече в промяна на някои алинеи от член 37 на проекта - чл.37, ал.7 - при недостиг или липса на пасища, мери и ливади животновъдите да имат право да ползват такива и в съседни области", обясниха от Съюза. Според говедовъдите, текстът след редакцията да придобие следния вид: "При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното землище, към разпределените имоти по реда на ал. 6, комисията извършва допълнително разпределение в землища от съответната или съседна област и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни."

Изменения се предлагат и в чл.37, ал.9, който да се промени така: "При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището или землищата в съответната или съседна област, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по ал. 6 отправя искане до министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице за предоставяне на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд". Има и предложение за допълнение на алинея 4 към този член във връзка с качеството на пасищата, мерите и ливадите.
Животновъдите имат нужда от пасищата и се надяват този проект да бъде приет с направените от тях предложения, декларират от НСГБ.


В категории: Съвети за земеделието , Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки